Continue with Alma account

You are logged in as
Continuing to use Alma Ajo services, you must agree to the terms and conditions.

Welcome

You have created an Alma-tunnus with the email address .
Please verify your email address so you can begin using your new Alma-tunnus.
An email has been sent with instructions for the verification process.

Forgot Password

Please enter email id to reset password
Jutut
17.04.2014

Miksi erikoisöljyt venemoottoreille?

Venekäyttöön suunnitelluilla voiteluaineilla pidät venemoottorin parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Veneily ja veneilyyn liittyvät vapaa-ajan toimet ovat mukavia ja rentouttavia harrastuksia. Jotta kesäinen harrastus sujuisi mahdollisimman mukavasti, on kaluston kunnossapitoon ja käytettäviin voiteluaineisiin syytä kiinnittää huomioita huoltoa tehdessä.  

4T ja 2T venemoottorit vaativat erityisesti veneilykäyttöön suunniteltuja voiteluaineita

Miksi erikoisöljyt venemoottoreille?

Venemoottoreiden toimintaympäristö asettaa maalla toimiviin koneisiin verrattuna toisenlaiset vaatimukset käytettäville voiteluaineille. Kosteat olosuhteet, moottoreiden kuormitus ja rakenteet poikkeavat suuresti maalla käytettävistä moottoreista. Tästä syystä esim. 2T mopon tai moottorisahan voiteluun tarkoitettu 2T öljy ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla perämoottorissa. Sama asia pätee myös 4T venemoottoreihin; tavalliset autojen moottoriöljyt eivät välttämättä ole paras valinta veneilykäyttöön.  Tästä syystä venemoottoreiden voitelussa onkin syytä käyttää nimenomaan tähän toimintaympäristöön suunniteltuja voiteluaineita. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa neli- ja kaksitahtisten venemoottoreiden osalta, siitä on kerrottu tarkemmin jäljempänä.

4-tahtiset venemoottorit

Kosteus on yksi asia, johon venemoottoriöljyjen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jatkuva veden läsnäolo vaatii perämoottorissa käytettävältä voiteluöljyltä normaalia tehokkaampia korroosion- ja ruosteenesto-ominaisuuksia. Mikäli näin ei olisi, altistuisivat moottorin sisäosat ruostumiselle heikentäen moottorin toimintaa ja lyhentäen sen elinikää.  

Tehostetut korroosionesto-ominaisuudet eivät ole ainoita venemoottoriöljyltä vaadittavia erityisominaisuuksia. Perämoottoreiden erityinen rakenne jo itsessään asettaa käytettävän moottoriöljyn aivan uusien haasteiden eteen. Mm. pystymallinen kampiakselirakenne aiheuttaa maan vetovoiman vaikutuksesta öljyn valumisen herkästi pois moottorin voitelupinnoilta sen ollessa sammutettuna. Samalla kuivat voitelupinnat altistuvat kosteudelle. Näistä syistä saattaa moottoria käynnistettäessä aiheutua puutteellista voitelua ennen kuin öljy ehtii virtaamaan uudelleen kaikille voitelupinnoille. 

Lisäksi useiden kylmävesijäähdytettyjen venemoottoreiden toimintalämpötilat ovat esim. autonmoottoreita alhaisemmat. Tämä taas vaikuttaa mm. kulumisenestolisäaineiden aktivoitumiseen ja sitä kautta suoraan öljyn voitelukykyyn ja moottorin kulumissuojaukseen.  Oleellista siis on, että venemoottoreihin suunnitellussa öljyssä käytetään normaalia alhaisemmassa lämpötilassa aktivoituvia kulumisenestolisäaineita, jolloin öljyn suojausominaisuudet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla myös viileämpinä käyvissä moottoreissa ja täten suojaavat venemoottoria kulumista vastaan.

  • Miksi erikoisöljyt venemoottoreille?
  • Miksi erikoisöljyt venemoottoreille?
 

2-tahtiset venemoottorit

Vaikka kaksitahtiset moottorit poikkeavatkin niin rakenteeltaan, toiminnaltaan kuin voitelultaankin täysin nelitahtisista, on niiden öljyille asettamissa erityisvaatimuksissa yhteisiä nimittäjiä. Kuten nelitahtisissakin venemoottoreissa, myös kaksitahtisissa perämoottoreissa on syytä käyttää nimenomaan perämoottoreihin suunniteltuja moottoriöljyjä. Kylmävesijäähdytys ja tästä aiheutuva alhaisempi moottorin käyntilämpötila vaikuttaa siihen, ettei 2T perämoottorissa ole suositeltavaa käyttää maalla toimivien moottoreiden voiteluun suunniteltuja 2T öljyjä. Mikäli näin tehtäisiin, altistuisi perämoottori mm. suuremmalle karstoittumiselle. Tämä voi aiheuttaa männänrenkaiden jumiutumista, sytytystulpan ja pakoaukon karstoittumista, joista seurauksena yleensä on sytytyshäiriöt. Pahimmillaan seurauksena saattaa olla jopa laajamittainen moottorivaurio. Edellä kuvatut ongelmat aiheutuvat siitä, että viileämpänä käyvät moottorit vaativat optimaalisesti toimiakseen alhaisemmassa lämpötilassa toimivia voiteluöljyjä. Toisin sanoen se öljy, joka toimii vaikkapa hyvin moottorisahassa ei enää toimikaan parhaalla mahdollisella tavalla perämoottorissa erilaisen toimintaympäristön asettamien haasteiden takia.

Käyttöympäristön asettamat vaatimukset eivät rajoitu pelkästään moottoriöljyyn

Venemoottoreiden vuosittaiseen öljyhuoltoon kuuluu moottoriöljyn vaihdon lisäksi myös vaihteiston öljynvaihto. Jatkuvasti vedessä oleva vaihteisto on tehokkaan jäähdytyksen alaisena, joten niissä käytettävän öljyn voitelukyvyn tulee olla erinomainen jo alhaisissakin lämpötiloissa. Lisäksi jatkuva veden läsnäolo altistaa ne kosteudelle, joten venevaihteistoöljyn tulee omata hyvät korroosionesto-ominaisuudet. 

Milloin on oikea aika öljynvaihdolle? 

Veneiden öljyhuolto on hyvä suorittaa syksyllä vesiltä noston yhteydessä, mutta usein huollot jäävät kevääksi suoritettavaksi. Moottorin kannalta paras tapa olisi uusia öljyt sekä syksyllä että keväällä. Syksyisin suoritetussa öljynvaihdossa moottorista saadaan valutettua öljynvaihdon yhteydessä kesäkaudella moottoriöljyyn sitoutuneet epäpuhtaudet ja vesi pois moottorista. Näin ollen pystytään minimoimaan veden aiheuttamat mahdolliset korroosio-ongelmat ja öljyn joukkoon sitoutuneiden epäpuhtauksien aiheuttama hapettumisvaikutus. Keväällä öljy olisi hyvä vaihtaa uudelleen, jolloin kausisäilytyksen aikana öljyn joukkoon mahdollisesti kondensoitunut vesi saadaan vielä laskettua pois moottorista ja veneilykausi päästään avaamaan turvallisin mielin.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Teboilin kanssa

 

For sale Yamaha boats

View all »

Also read:

More related articles

See all

MOST POPULAR

Give feedback Close
We are collecting feedback on the site. Tell us what you think:
Feature is not available, because you have not allowed use of cookies for this purpose. Change your selections in consent manager.